Historia

Historia Teatru Hybrydy UW jest nierozerwalnie związana z miejscem, od którego Teatr przyjął nazwę. Hybrydy powstały 1 lutego 1957 r. i są jednym z najstarszych w Polsce symboli kultury studenckiej, należącym nieprzerwanie od 1968 r. do Uniwersytetu Warszawskiego.
Przez pierwsze 15 lat istnienia siedzibą Hybryd był pałacyk przy ul. Mokotowskiej 48, w którym niegdyś mieszkał i tworzył Józef Ignacy Kraszewski. Jego mało znana powieść, zatytułowana „Hybryda”, tak zainspirowała ówczesnych studentów, że zdecydowali tak właśnie nazwać nowy klub. Właśnie na ul. Mokotowskiej 48 przypadają najlepsze czasy dla Hybryd i rozwoju studenckiej kultury, do której wciąż się odwołujemy i staramy się jak najlepiej kontynuować.

Początki Teatru i Kabaretu Hybrydy sięgają ok. 1960 r. Przez siedem lat kierował nimi Jan Pietrzak. Potem twarzami Hybryd stali się Wojciech Młynarski, student polonistyki UW, Adam Kreczmar oraz Jonasz Kofta, którego niezapomniany utwór „Pamiętajcie o ogrodach” powstał właśnie w tym legendarnym miejscu. Rozwijali się w nim artyści, którzy potem weszli w krwioobieg polskiego teatru, m.in. S. Friedmann, M. Damięcki, P. Fronczewski.
Obok Teatru i Kabaretu Hybrydy działał wówczas jeden z pierwszych w Polsce zespołów jazzowych – Hot Club Hybrydy, którego pomysłodawcą był sam Leopold Tyrmand. Grywali w nim Zbigniew Namysłowski i Krzysztof Komeda, rozwijali swoją działalność Włodzimierz Nahorny, Tomasz Stańko, Michał Urbaniak i Urszula Dudziak.

Od 1977 r. Hybrydy kontynuowały działalność w nowym budynku na ul. Kniewskiego 7/9 (obecnie Złota 7/9). Jednak Teatr Hybrydy po odejściu Pietrzaka i Młynarskiego został rozproszony, podzielił się na wiele mniejszych inicjatyw teatralnych, poetyckich i muzycznych. Powstały wówczas nowe inicjatywy kulturalne m.in. Studio Piosenki, DKF, Galeria Fotografii, Klub Literacki i inne grupy twórcze. Powstał Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej – OPPA, na którym zaistnieli m.in. Przemysław Gintrowski, Jacek Kaczmarski, Jan Wołek.

W Hybrydach cenzura działała łagodniej niż gdziekolwiek indziej, stąd fenomen bujnego rozkwitu twórczości studenckiej. Zwłaszcza w czasach stanu wojennego Hybrydy stały się prawdziwą enklawą wolności. Z artystycznego punktu widzenia młodzi twórcy mogli w nim robić, co chcieli. Do Hybryd przychodzili zbuntowani artyści, którzy chcieli muzyki, jakiej nie nadawało radio. Rodziły się utwory, z których tekstami trzeba było lawirować przed cenzurą.
Po zmianach ustrojowych 1989 r. Hybrydy podupadły i straciły rolę kulturotwórczego ośrodka studenckiego. Zaprzestano autorskiej działalności, skupiono się na gościnnych występach zapraszanych artystów, prowadzeniu dyskoteki i organizowaniu politycznych spotkań. Pomysł odrodzenia dawnej kultury studenckiej w reaktywowaniu Teatru Hybrydy zrodził się dopiero w 2005 roku. Z inicjatywy Beaty Postnikoff, Dominiki Świątek i Macieja Dzięciołowskiego oraz dzięki pomocy Katarzyny Piekarskiej, posłanki RP i autorki tekstów, oraz Leszka Czajkowskiego, poety i kompozytora, powstał Teatr Hybrydy UW, skupiający w sobie wszystkie przejawy twórczości muzycznej i dramatycznej, które uosabiały przed laty różne – cykliczne lub tylko „hybrydowe” – formacje artystyczne dawnych Hybryd.

TEATR DZISIAJ

W zespole działają studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci UW oraz innych uczelni wyższych, w tym artystycznych. Dzięki temu repertuar Teatru wykracza poza mury naszego Uniwersytetu, wychodzi naprzeciw różnorodnym gustom artystycznym warszawiaków oraz widzów z innych miejsc w Polsce i z zagranicy. Dzięki temu staramy się kształtować wizerunek UW jako ważnego miejsca na mapie teatralnej stolicy i Polski. Rozpoczynający z nami współpracę artyści zazwyczaj mają już pewne doświadczenie sceniczne, umiejętności nabyte na warsztatach, kursach czy w szkołach muzycznych, ale jesteśmy otwarci także na osoby bez doświadczenia, ale z talentem dramatycznym, wokalnym lub muzycznym. Zapraszamy do współpracy nie tylko aktorów i wokalistów, ale także instrumentalistów, choreografów, scenografów oraz osoby zainteresowane współpracą po drugiej stronie sceny lub za jej kulisami.
Teatr organizuje warsztaty i spotkania z wieloma ciekawymi ludźmi ze świata kultury i sztuki, współpracował z popularnymi i uznanymi artystami. Raz w roku organizujemy warsztaty teatralne nad morzem, gdzie poza przygotowaniem nowych spektakli spędzamy wspólnie wolny czas na integracji i planowaniu przyszłego repertuaru. Organizujemy wyjazdy w różne strony Polski i świata, promując kulturę studencką i reprezentując nasz Uniwersytet. Odwiedzamy wiele miejsc w Polsce i za granicą, występując z gościnnymi występami w teatrach, muzeach i centrach kultury. Znają nas także w Europie (Francja, Austria, Rosja, Litwa) i za oceanem, gdzie jesteśmy od lat regularnie zapraszani przez polonię i władze konsularne.
W ciągu roku akademickiego studenci i doktoranci UW mogą w ramach przedmiotu ogólnouniwersyteckiego „Teatr” zdobywać szlify aktorskie, wokalne i ruchowe pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych twórców, reżyserów, instruktorów wokalnych, choreografów i muzyków. Przedmiot kończy się wystawieniem co najmniej jednego projektu na scenie przed publicznością lub kamerą oraz zaliczeniem na ocenę. Eliminacje do Teatru, a jednocześnie do grupy tzw. oguna (przedmiot ogólnouniwersytecki) odbywają się tradycyjnie na przełomie września i października.