Historia

Historia Teatru Hybrydy UW jest nierozerwalnie związana z miejscem, od którego Teatr przyjął nazwę. Hybrydy powstały 1 lutego 1957 r. i są jednym z najstarszych w Polsce symboli kultury studenckiej, należącym nieprzerwanie do Uniwersytetu Warszawskiego. logotyp uniwersytet warszawski

Przez pierwsze 15 lat istnienia siedzibą Hybryd był pałacyk przy ul. Mokotowskiej 48, w którym niegdyś mieszkał i tworzył Józef Ignacy Kraszewski. Jego mało znana powieść, zatytułowana „Hybryda”, tak zainspirowała ówczesnych studentów, że zdecydowali tak właśnie nazwać nowy klub. Właśnie na ul. Mokotowskiej 48 przypadają najlepsze czasy dla Hybryd, kontynuowane potem do początku lat 90-tych ubiegłego wieku i od 2005 r. po rekatywacji Teatru Hybrydy UW. Wśród wielu projektów i niezliczonej liczby pomysłów rodzących się w tym magicznym miejscu Hybrydy zasłynęły przede wszystkim z jazzu, teatru i kabaretu.

Początki Teatru i Kabaretu Hybrydy

1957 WARSZAWA UL.MOKOTOWSKA KLUB HYBRYDY FOT.TADEUSZ ROLKE
1957 WARSZAWA UL.MOKOTOWSKA KLUB HYBRYDY
FOT. TADEUSZ ROLKE 111
PRL ZYCIE CODZIENNE

Początki Teatru i Kabaretu Hybrydy sięgają ok. 1960 r. Przez siedem lat kierował nimi Jan Pietrzak. Potem twarzami Hybryd stali się Wojciech Młynarski, student polonistyki UW, Adam Kreczmar oraz Jonasz Kofta, którego niezapomniany utwór „Pamiętajcie o ogrodach” powstał właśnie w tym legendarnym miejscu. Rozwijali się w nim twórcy, którzy potem weszli w krwioobieg polskiej kultury, m.in. S. Friedmann, M. Damięcki, P. Fronczewski.

Obok Teatru i Kabaretu Hybrydy działał wówczas jeden z pierwszych w Polsce zespołów jazzowych – Hot Club Hybrydy, którego pomysłodawcą był sam Leopold Tyrmand. Grywali w nim Z. Namysłowski i K. Komeda, rozwijali swoją działalność W. Nahorny, T. Stańko, M. Urbaniak i U. Dudziak.

Teatr Hybrydy po odejściu Pietrzaka i Młynarskiego

Od 1977 r. Hybrydy kontynuowały działalność w nowym budynku na ul. Kniewskiego 7/9 (obecnie Złota 7/9). Jednak Teatr Hybrydy po odejściu Pietrzaka i Młynarskiego został rozproszony, podzielił się na wiele mniejszych inicjatyw teatralnych, poetyckich, muzycznych. Powstały wówczas nowe inicjatywy kulturalne m.in. Studio Piosenki, DKF, Galeria Fotografii, Klub Literacki i inne grupy twórcze. Powstał Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej – OPPA, na którym zaistnieli m.in. P. Gintrowski, J. Kaczmarski, J. Wołek.

W Hybrydach cenzura działała łagodniej niż gdziekolwiek indziej, stąd fenomen bujnego rozkwitu twórczości studenckiej. Zwłaszcza w czasach stanu wojennego Hybrydy stały się prawdziwą enklawą wolności. Z artystycznego punktu widzenia młodzi twórcy mogli w nim robić, co chcieli. Do Hybryd przychodzili zbuntowani muzycy, którzy chcieli muzyki, jakiej nie nadawało radio. Rodziły się utwory, z których tekstami trzeba było lawirować przed cenzurą.

Nowa rzeczywistość

W nowej rzeczywistości lat 90-tych ubiegłego wieku Hybrydy straciły swoją rolę. Zmieniły się czasy, zmieniły się potrzeby ludzi. Hybrydy zaczęły podupadać. Pomysł odrodzenia Teatru Hybrydy zrodził się dopiero w 2005 roku. Z inicjatywy Beaty Postnikoff, Dominiki Świątek i Macieja Dzięciołowskiego oraz dzięki pomocy Katarzyny Piekarskiej, ówczesnej posłanki RP i autorki tekstów oraz Leszka Czajkowskiego, poety i kompozytora, powstał Teatr Hybrydy UW, skupiłającw sobie wszystkie przejawy twórczości muzycznej i dramatycznej, które uosabiały przed laty różne – cykliczne lub tylko „hybrydowe” – formacje artystyczne dawnych Hybryd.

Historia-Teatru

Jesienią 2005 r., po bardzo krótkim czasie działalności jako nieformalna grupa teatralna przy Akademickim Centrum Kultury UW „Hybrydy”, Teatr Hybrydy UW oficjalnie zarejestrował swoją działalność jako koło artystyczne UW, uzyskując jednocześnie prawo do używania i rozporządzania nazwą „Hybrydy” bezpośrednio od Uniwersytetu Warszawskiego, jedynego prawnego właściciela tej legendarnej nazwy.

Pierwszymi prezesami nowej organizacji zostali kolejno Wojciech Figura i Maciej Dzięciołowski. Honorowy patronat nad nią objęła Jej Magnificencja Rektor UW Pani Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow. Od jesieni 2012 r. Teatrowi patronuje Jego Magnificencja Rektor UW Pan Prof. dr hab. Marcin Pałys. Pierwszym kierownikiem Teatru została Beata Postnikoff, potem kierowniczy ster objęli Dominika Świątek i Maciej Dzięciołowski. Od listopada 2005 r. do kwietnia 2010 r. prezesem Teatru był Maciej Dzięciołowski. W kwietniu 2010 r. uchwałą Senatu UW Teatr Hybrydy UW stał się ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną i został wpisany do Statutu Uczelni. Dyrektorem Teatru został mgr Maciej Dzięciołowski.

historia teatru hybrydy logotyp

Teatr Hybrydy UW od początku swego istnienia przykładał dużą wagę do wysokiego poziomu twórców i instruktorów Zespołu. Wśród nich było wielu absolwentów najlepszych szkół artystycznych, m.in.:

Beata Postnikoff, Dominika Świątek, Karolina Świątek, Maciej Dzięciołowski, Kuba Mędrzycki, Marcin Partyka, Adam Sławiński, Magdalena Kotowska, Maria Peryt, Beata Górska-Słociak, Andrzej Perkman, Krzysztof Kozłowski, Anna Bianka Balasiewicz, Jacek Wazelin, Katarzyna Bargiełowska, Grzegorz Suski, Philippe Chauvin, Urszula BoekoBork, Anna Grabowska i inni.

Od 2005 r. przez Teatr „przewinęło się” kilkuset utalentowanych studentów i absolwentów, z których wielu profesjonalnie kontynuuje działalność artystyczną. Wielu z nich Teatr zainspirował do wyboru szkół artystycznych i zmiany dotychczasowych planów życiowych. Inni przyszli do Teatru już jako magistrowie sztuki, nadając inny, poważniejszy niż dotychczas, kształt działalności Teatru Hybrydy UW.

Czy będą z nich następcy Młynarskiego, Kofty, Osieckiej, Pietrzaka czy Stachury?
Czas pokaże…